Sitemap
 

Vision du Bio par Philippe Gourdon, 29/3-2021

Oversættelse af klip med Philippe Gourdon
 
Oversat:
 
En vision om økologi af Philippe Gourdon – Château Tour Grise – Saumur
 
Økologisk vindyrkning
Naboens vinmark, årsranke

-...den har været der siden marts måned, prøv at knække den,
-ja, den er hård som jern, ikke
-det er ikke normalt, hvis den havde været i en skov, efter nogle måneder, bliver det til pulver, der bliver ikke noget tilbage,
her, her har vi en jordbund, der er fuldstændig uden liv, og resultatet er, træet, det organiske materiale, det indgår ikke i den normale cyklus, det kan ikke lade sig gøre, og jeg siger, det er almindelige sund fornuft, man behøver ikke en grundig analyse, vi står over for en fuldstændig forstyrret funktion i jordbunden
-grøn, grøn som kål, hvorimod dér, det er en vinmark, som aldrig får gødning, ikke engang kompost, og den mark har tænk sig at opleve et normalt efterår
Forskel i farve, parcel dyrket økologisk vs. parcel dyrket med kemi
-det er forbløffende

Livet i jordbunden, Philippe Gourdon

-Livet i jordbunden er opdelt som et hierarki i forhold til dybden, fordi livsbetingelserne her, 10 centimeter længere nede eller 20 centimeter længere nede, ikke er de samme.
Her er der lys og luft, 5 centimeter længere nede er der mindre, og der bliver mindre, jo dybere man går ned. Det er altså ikke de samme organismer, der lever i de første centimeter som i de næste fem, de næste ti, og hver gang der udføres store jordbevægelser, forstyrres livet i jordbunden, og det..., det er virkeligt dårligt, det nederste skal blive for neden, og det øverste skal blive foroven.
De organiske stoffer, som vi finder her, de må heller ikke begraves, for ude i naturen falder bladene og alt det andet ned på jorden, hvor planter og græs f.eks., som er årlige, de falder ned på jorden, og de skal forgære med luft, en aerobisk fermentation, og derfor, hvis det organiske stof skubbes ned under jorden, så rådner det, og så blokerer det jorden, det er virkelig skidt.
Man kan altså sige, det er en praksis..., hypning, let pløjning,... som virker spektakulært, fordi man har en grim vinmark, og så bliver den helt ren,... ud fra et landbrugsmæssigt perspektiv, undskyld mig, men så har det ingen værdi, overhovedet ingen værdi

Den naturlige grønbevoksning, årlig klipning

-det er en del, som er lidt mere vild, det vil sige, den er ikke bearbejdet, eller har fået en let hakning, ikke meget, der hakkes en gang om året, i starten af september.
Efter jeg er begyndt på at gøre det sådan, er jeg nået op på 200 planter, som lever sammen, og tænk på, at mellem de 200 planter, er der hele tiden nogen, der blomstrer, som sætter frø, der sker hele tiden noget, og det er selvfølgelig interessant for alt det levende, altså lige fra insekterne til kaninerne og så videre.
Det er altså et fantastisk sted, og det giver mulighed for at skabe balance på marken, mellem vinstokkene. I vinmarken findes der f.eks. to små insekter, der kan lave meget skade, det er eudemis botrana og druevikleren (clysia ambiguella), der lægger æg i druerne, det er sådan, de lever.
Hvis de har området helt for sig selv, som her ved siden af, så er der frit spil, men hvis de er tvunget til at leve sammen med en lang række andre insekter, så skal de være på vagt, jeg siger ikke, at de ikke findes, men bare ikke i en grad, så de kan gøre skade

Naturlige insekticider
 
-så hvad angår insekticider, selv økologiske, aldrig, aldrig, det hele passer sig selv, og det forudsætter, at man opretholder denne diversitet
-selvom jeg grundlæggende er uenig, så er en dårlig økologisk praksis tusinde gange bedre end en kemisk praksis
 
På fransk:
 
Vision du Bio par Philippe Gourdon - Château Tour Grise - Saumur
Viticulture Bio
Vigne du voisin, bois de taille
-...qui est là depuis le mois de mars, essayez de le casser,
-oui il est dur comme fer, oui
-ce n'est pas normal, vous mettez ça dans une forêt, et au bout de quelques mois, c'est de la poudre, ce n'est plus rien, là, c'est des sols complètement dévitalisés, donc, résultat, le bois, les matières organiques ne peuvent pas se récycler normalement, c'est invraisemblable, je vous dit, c'est du bon sens, il n'y a pas besoin de faire des grandes études, il y a un disfonctionnement complètement du sol
-vert, vert comme des choux, alors que là, c'est une vigne qui ne reçoit jamais d'engrais, même pas du compost, et voilà qui pense atteindre l'automne normal
Différence de couleur, parcelle en bio vs. parcelle en chimie
-c'est hallucinant
La vie du sol, Philippe Gourdon
-La vie dans les sols, elle est hiérarchiée en fonction de la profondeur, parce que les conditions de vie ici, 10 centimètres plus loin, ou 20 centimètres, ne sont pas du tout les mêmes, là, vous avez de la lumière, de l'air, 5 centimètres plus bas, vous en avez moins, et plus vous descendez, donc ce n'est pas les mêmes organismes, qui vivent dans les premiers centimètres que dans le cinquième, dixième, et chaque fois que vous faites des grands mouvements de terre, vous bouleversez la vie dans les sols, et ça, c'est archi-mauvais, le dessous reste en-dessous, le dessus reste en-dessus, en plus, la matière organique qu'on dérange là, il ne faut pas l'enfouir, parce que dans la nature, les feuilles, tout ça, ça tombe sur le sol où les herbes, les graminées par exemple, qui sont annuelles , elles tombent sur le sol, et elles doivent fermenter avec de l'air, d'une fermentation aérobie, aprèz, si vous mettez les matières organiques au fond, sous la terre, elles pourrient, là, elles bloquent la terre, c'est archi-mauvais, donc c'est vrai, c'est une pratique..., le buttage, le decavaillonage, ...qui est spectaculaire, parce que vous rentrez dans une vigne déguelasse, elle est toute propre, mais sur le plan agricole, excusez-moi, c'est nulle, c'est archi-nulle
L'enherbement naturel, tonte annuelle
-c'est une partie un peu plus sauvage, c'est-à-dire que, ce n'est pas travaillé, ou griffé légèrement, c'est peu travaillé, en ce sens que c'est tendu une seule fois par ans, début septembre, depuis le temps que je fais ça, j'arrive à 200 plantes, qui co-habite au milieu, et vous imaginez bien que sur les 200 plantes, il y a toujours une qui est en train de fleurir, qui est en train de grainer, il y a toujours du mouvement, et donc forcement, c'est attractif pour toute la vie, donc de l'insecte jusqu'au lapin etc. donc c'est un lieu de vie fantastique, et ça permet d'équilibrer la vigne, vous avez dans la vigne par exemple deux petits insectes chez nous qui font des ravages, c'est l'eudémis et la cochylis qui se pondent dans les raisin, et c'est leurs l'autre vie
à partir du moment où ils sont tout seuls comme à coté, c'est quartier libre quoi, mais à partir du moment où ils sont obligés de co-habiter avec des tas d'autres insectes, il faut qu'ils se tiennent à carreau, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais pas au point de faire des dégats
Insecticide naturel
-donc des insecticides, même bios, jamais, jamais, ça se passe tout seul quoi, mais ça suppose de garder cette diversité
-même si je ne suis pas d'accord sur le fond, une pratique bio mauvaise, elle est mille fois mieux qu'une pratique chimique
Vinimperiet | CVR: 21032247 | Rismøllegade 2, 8930 Randers NØ - Danmark | Tlf.: +45 28 69 68 28 | vin@vinimperiet.dk